ועד המנהל
חברי ועד מנהל ישראל
  • רון חולדאי - ראש עיריית תל אביב יפו ויו”ר קרן תל אביב לפיתוח
  • רוני קליימן
  • מיקי ירושלמי
  • אפרים קונדה
  • יוסף בר נתן
  • צביה כהן
  • עופר שחל
  • דוד אפרתי
  • רטנר אלי
accessibility