השוואת תרומות שקל לשקל

למן היום הראשון, הקרן היוותה חלק אינטגראלי מהמהפך בתשתיות העיר, ממוסדותיה ובמימון תוכניות שהופכות את עירנו התוססת למזמינה ומטפחת לכולם. הודות לאינטגרציה מלאה עם מנהלת העיר תל־אביב-יפו, יש לנו נקודת גישה ייחודית שבזכותה שותפינו מחוללים שינוי אמיתי ומוחשי.

במשך למעלה מארבעה עשורים קרן תל-אביב הפועלת בשותפות מלאה עם עיריית תל-אביב, יצרה שותפויות עולמיות ארוכות-טווח שהביאו למעלה מ -800 פרויקטים ברחבי העיר, כולל כמה מהיוזמות התרבותיות, החינוכיות והחברתיות התל-אביביות החשובות ביותר של "העיר ללא הפסקה".

כל הפרויקטים והתוכניות מפותחים ומבוצעים בשותפות מלאה עם העירייה, הכוללת "תוכנית מאצ'נג" ייחודית – כאשר עיריית תל־אביב-יפו משווה­ כל תרומה, שקל לשקל.

accessibility